Styring og overblik over alle aktiviteter i sognet.

Det er meget let at komme i gang med at bruge kalendermodulet. En lokal administrator kan selv oprette og vedligeholde brugere og aftaletyper i kalenderen.
Kalenderen kan automatisk opdatere sognets hjemmeside og sende oplysninger til sogn.dk


Planlægning og formidling af aktiviteter

Kalendermodulet er som alle vores øvrige systemer en webløsning. Du kan altså tilgå kalenderen fra en hvilken som helst PC, uden at have installeret et specielt program. Via vores gratis kalender app kan kalenderen også betjenes fra en iPhone eller Android telefon. 

En kalender tilpasset folkekirkens opgaver
Kalenderen kan let tilpasses til de aftaletyper, der findes i sognet. Medarbejdere og ressourcer kan opsættes og tilknyttes til foruddefinerede grupper, hvilket gør det hurtigt at oprette nye aktiviteter.

Kalenderen understøtter samarbejde på tværs af sogne, således at medarbejdere og ressourcer kan deles på tværs af flere sognes kalendere.

Det er muligt på den enkelte medarbejder at opsætte planlægning af arbejdstid / rådighedstid / faste og løse fridage samt ferie. På den måde får man let overblik over bemandingen på et givent tidspunkt.

Mange indbyggede funktioner

  • Hurtig oprettelse af gentagende aftaler
  • Advisering af deltagere via mail og sms
  • Synkronisering af kalender data til andre kalendere, fx Outlook
  • Hurtigt skift mellem aktivitets- og person/ressourcevisning
  • Udskrift af kalenderdata til ophængning
  • Mulighed for at lade bedemænd bruge kalenderen til at booke foruddefinerede højtideligheder
  • Skift af detaljeringsgrad i visning, dag/uge/måned
  • Avanceret brugerstyring, bl.a. med mulighed for at udveksle fortrolige oplysninger
  • Nemt at opsætte deling af kalenderoplysninger på tværs af sogne og provsti


Systemet kan udbygges

Integration til hjemmeside
Det er muligt at få integreret kalenderaftalerne på sognets hjemmeside, dette sker via opsætning på aftalen og aftaletypen. Dermed bliver det let at holde hjemmesiden opdateret med oplysninger om kommende aktiviteter.

Integration til sogn.dk
Aktiviteter som fx gudstjenester kan automatisk sendes videre til sogn.dk

Integration til varmestyring 
Kalenderen kan kobles til kirkens varme- og lysstyring, således kirken automatisk er klar til brug, når begivenheden finder sted. Dette kan give en markant besparelse både i tid og varmeforbrug.


Tilbage til liste